Visie

Digidak wil meebouwen aan de ‘lerende’ of ‘slimme stad / gemeente’ en de veerkracht van burgers versterken, via laagdrempelige toegang tot het gebruik van moderne technologie. We richten ons met name tot diegenen die de digitale drempel ervaren, en steunen op een unieke fijnmazige lokale werking in wijken en buurten.

Vragen en behoeften met betrekking tot digitale toepassingen zijn een toegankelijke en neutrale manier om mensen bij elkaar te brengen. Aan de ene kant draagt Digidak bij aan de versterking van een duurzame, inclusieve, solidaire en democratische samenleving doordat mensen versterkt worden die dreigen niet mee te kunnen in de steeds meer en sneller gedigitaliseerde samenleving. Anderzijds versterken participanten elkaars sociaal-culturele participatie en het gedeelde burgerschap door vanuit mede-eigenaarschap vorm te geven aan de Digidak-praktijken. Het open leerproces zorgt ervoor dat ‘leren’ meer is en breder gaat dan puur het verwerven digitale vaardigheden: sociaal leren brengt deelnemers in een afhankelijke relatie tot elkaar wat betreft het leren. Door de participatie aan het gemeenschappelijke leerproces, is er plaats voor o.a. volgende leerprocessen:

  • Leren omgaan met meningsverschillen
  • Durven spreken in groep
  • Bewustwording van het eigen waardekader
  • Communicatie met mensen uit verschillende doelgroepen
  • Leren over lesopbouw en -voorbereiding
  • Concrete digitale vaardigheden
  • Leren informatie overbrengen op een toegankelijke manier
  • Leren engagement opnemen en uitdragen
  • Leren over de sociale kaart en gericht doorverwijzen
  • Engagement opnemen samen met mensen uit de eigen buurt

Het digitale is een neutraal ‘excuus’ om op een fijnmazige manier mensen te activeren rond versterking van de sociale cohesie. Tegelijkertijd berusten Digidak-praktijken effectief op het vergroten van inzicht in het gebruiksnut van digitale toepassingen.