Categories
Digidak news

Samenwerking met Digibeta

Zowel Digidak als Digibeta zetten zich in voor het verkleinen van de digitale kloof. Sara Van Zandycke is de drijvende kracht achter Digibeta, en net zoals het Digidak-team kwam zij tot een conclusie die haar noopte de mouwen op te stropen en iets te doen!

In de veelheid aan beschikbare tips, instructies en aanbevelingen rond digitale communicatie en internetaansluitingen, is het bijna moeilijk om door de bomen het bos nog te zien. We slaan dus met heel veel plezier de handen in elkaar: Sara zet haar expertise en kennis in rond het maken van toegankelijke video-content, Digidak levert de instructies aan.

Verwacht je heel in het kort aan volgende instructie-video’s van de hand van deze experte met het hart op de juiste plaats:

  • voor leerlingen: verbinding maken met wifree met de code die je kreeg van je school
  • voor scholen / ocmw’s: codes bekomen voor verbindingen met wifree
  • voor vrijwilligers, ondersteuners, begeleiders: duidelijke instructie-video’s maken

Digidak verspreidt via de website en al onze communicatiekanalen!