Categories
Digidak news

COVID-19 — UPDATE

Blijven de Digidak initiaties en vrije inlopen doorgaan?

Verschillende organisaties kiezen ervoor om bijeenkomsten en evenementen uit te stellen. Bij Digidak zien we er op zich geen reden toe om initiaties en vrije inlopen op te schorten. Ben je ziekerig, blijf dan best thuis. Maar voel je je goed, kom dan gerust naar de initiatie / de vrije inloop en was een keer extra je handen. Wij houden alvast ons ict-materiaal proper (zoals steeds).

We passen ons aan aan onze vrijwillige lesgevers en begeleiders en de instructies van onze peterorganisaties: wanneer een bibliotheek / lokaal dienstencentrum / school / .. sluit en doorgeeft dat er ook geen Digidak kan doorgaan, dan schorten we de geplande werking op. Deze instructies komen druppelsgewijs bij ons binnen. Gaan er initiaties niet door? Dan worden de cursisten verwittigd.

Hou de website in het oog voor de meest up to date informatie. We excuseren ons alvast voor het ongemak.

The introductiecursus voor nieuwe vrijwilligers gaat deze vrijdag, 13 maart, in Turnhout niet door. We plannen deze opnieuw in en houden je op de hoogte!