Digidak news

Artificiële intelligentie en maatschappij: boeklancering

Schrijf je in om op 9 februari van 19u tot 21u via online live stream de boeklancering bij te wonen:

https://dekrook.be/activiteiten/boeklancering-a-i-maatschappij

Wat is het de maatschappelijke impact van artificiële intelligentie (kortweg AI)? In het boek ‘AI en maatschappij‘ wordt stilgestaan bij de vraag wat AI nu precies is en bij de impact van AI op economie, recht en politiek. Wat is bijvoorbeeld de invloed van AI op de rechtspraak en criminaliteitsbestrijding? Op tewerkstelling, en bedrijfsvoering? Of op politiek nieuws en politieke campagnes? Daarbij wordt stilgestaan bij potentiële gevaren en uitdagingen die verbonden zijn met de toenemende ‘AI-isering’ van de samenleving, maar ook bij de kansen die deze technologische revolutie biedt. 

Programma

19u-19u15: verwelkoming door Jan De Bruyne en Nicolas Bouteca (editors boek)

19u15-19u40: voordracht prof. Erik Mannens over AI (wat is het) en de algemene impact ervan op de maatschappij (mogelijkheden, uitdagingen, waar staan we,…)

19u45-20u30: break-out rooms per overkoepelend thema van het boek

Kamer 1: AI en politiek/ethiek (moderator Nicolas Bouteca)

  • Glen Joris: AI en diversiteit (10min)
  • Peter Van Aelst: AI en politieke campagnes (10min)
  • Lode Lauwaert: killerbots en ethische aspecten van autonome systemen (10min)
  • Q&A

Kamer 2: AI en recht/criminologie (moderator Jan De Bruyne)

  • Stephanie Rossello en/of Peggy Valcke en Ann-Katrien Oimann: AI en recht (10 min)
  • Laurens Naudts: AI en discriminatie/gelijkheid (10min)
  • Thom Snaphaan en/of Wim Hardyns: AI en criminaliteitsbestrijding (10 min)

Kamer 3: economisch/maatschappelijk (moderator TBC)

  • Tom Seymoens (en/of Frederic Heymans, Pieter Duysburgh): datageletterdheid als noodzakelijke voorwaarde voor AI transformatie (10 min)
  • Stijn Baert (en/of Johannes Weytjens): AI en tewerkstelling (10 min)
  • Julie Moeyersoms (en/of Wouter Verbeke): AI en bedrijfsvoering  (10 min)

20u30-20u55: VZW’s en organisaties aan het woord over hun werk rond digitalisering en digitale inclusie: DIGIDAK, Kenniscentrum Data & Maatschappij en UGENT Delta

20u55-21u: afsluiting en mogelijkheid tot netwerking

Open brief: Internet als basisrecht

Om betaalbaar internet voor iedereen te garanderen, moet de regering het sociaal tarief voor telecom herzien. Lees here de volledige brief.

Onze samenleving digitaliseert versneld en de overheid vraagt de burgers om steeds meer online te doen. Voor wie niet online kanwordt de toegang tot essentiële dienstverlening steeds moeilijker: een studietoelage of tijdelijke werkloosheid aanvragen, werk zoeken, je kinderen inschrijven op school …
De COVID-19-crisis maakt meer dan ooit duidelijk dat digitale toegang broodnodig, maar niet vanzelfsprekend is. Wie tijdens de lockdown geen of een beperkte internetverbinding had thuis, werd het recht op onderwijs of thuiswerk ontzegt. Menselijke basisnoden, zoals sociale contacten onderhouden of een overschrijving doen, kwamen in het gedrang, als je niet de nodige digitale (basis)vaardigheden bezat.

Samen met de partners binnen de nationale taskforce e-Inclusie stelde Digidak mee deze open brief op. We willen onder de aandacht brengen dat toegang tot internet een basisvoorwaarde is om ten volle te kunnen participeren aan de steeds meer gedigitaliseerde samenleving.

We roepen de Federale regering op om de toegang tot het internet te beschouwen als een basisrecht voor iedere burger en daarvoor de nodige hefbomen te voorzien. 

Lees here de volledige brief.

Vraag je Hello Belgium Railpass aan

Ben je ouder dan 12 jaar? Vraag dan snel deze railpass aan vóór 30 september. Dan geniet je vanaf 5 oktober 2020 tot en met 31 maart 2021 van 2 gratis ritten per maand.

(Her)ontdek gratis meer dan 500 bestemmingen in België.

Digidak Dessel in het VRT Journaal

In Dessel, in de wijk Brasel, versterkt Digidak de digitale vaardigheden. https://www.vrt.be/vrtnu/a-z/het-journaal/2020/het-journaal-het-journaal-19u-20200828/#autoplay=1715&asset=/content/dam/vrt/2020/08/14/journaal-1900-20200828-vr-depot_WP00163681

Negenentwintig procent van de personen met een laag inkomen, hebben thuis geen internet, vertelt Caroline George van de Koning Boudewijnstichting. Dit terwijl computers, internet en hoe daarmee om te gaan, steeds belangrijker worden. De ongelijkheid blijft groot. Digidak blijft inzetten op het doorbreken van de vicieuze cirkel. Ook in de Braselwijk in Dessel, waar het Journaal een kijkje kwam nemen.

Zie here hoe Digidak in het nieuws komt, vanaf 27:45.

Versterking van digitale vaardigheden blijft belangrijk, voor jong én oud.

Digidak Labo: vervolg experiment 1

Een laptop webcam ombouwen zodat die werkt via usb? Dat kan!

Met onze contactloze digipunten willen we een steuntje in de rug geven voor zij die thuis geen (of een slechte) internetverbinding hebben. Ook wie niet over ict-materiaal beschikt maar toch via de digitale weg iets in orde moet brengen, kan hier terecht.

Een contactloos digipunt bestaat uit een standaard laptop met internetverbinding. Maar! We hopen al snel iets te kunnen voorzien dat (1) vanzelfsprekender is in gebruik en (2) gemakkelijker te ontsmetten is. De prototypen worden alvast uitvoerig getest..

Inspiratie ten tijde van corona: videoboodschap van Bart Wuyts

Voor Made in Kempen getuigt Bart Wuyts over hoe Blenders een aantal zaken in stroomversnelling zet – geïnspireerd door de coronacrisis. Bekijk het filmpje en leer de innovaties binnen Digidak kennen én ontdek hoe je je verbeelding kan laten spelen met de DoeDoos.

Digidak Labo: experiment 1

Timelapse: Jef experimenteert met hardware.

Wat gebeurt er wanneer er een virus door het land woedt waardoor mensen niet meer rechtstreeks met elkaar in contact mogen komen? En we daardoor meer dan anders zijn aangewezen op digitale communicatie? Terwijl niet iedereen hier de mogelijkheid toe heeft? Dan zoeken we bij Digidak manieren om ook dan digitale inclusie en sociale cohesie te versterken.

De evaluatie van het eerste contactloos digipunt verloopt goed. Nieuwe contactloze digipunten staan in het vooruitzicht. Middelen voor een doorstart zijn gezocht en gevonden. En collega Jef innoveert en bricoleert. Want wist je dat technische snufjes eigenlijk net bedoeld zijn om ons het dagelijkse leven gemakkelijker te maken? Digidak gaat alvast op zoek naar hoe we ook nu technologie laagdrempelig kunnen inzetten om mensen ‘bij elkaar’ te blijven brengen.

First contactless Digipoint in Turnhout

Tijdens de doortocht van covid-19 zijn we meer dan anders aangewezen op digitale tools. Dat is niet vanzelfsprekend wanneer je thuis niet over het nodige ict-materiaal of een internetverbinding beschikt.

Om ervoor te zorgen dat deze mensen niet tussen de mazen van het net vallen, test Digidak in Turnhout een eerste contactloos digipunt uit. Ingebed in een bestaande, laagdrempelige werking zetten we een laptop met internetverbinding. Op het bureaublad: enkele duidelijke online toepassingen. In Turnhout vind je deze in ’t Antwoord (Otterstraat 114 – 2300 Turnhout – Tel. 014/43 65 16 – GSM 0468 000 272 – E-mail: chris.dielis@tantwoord.be).

De medewerkers van de lokale werking krijgen de nodige instructies mee. Zij zorgen ervoor dat de laptop aan staat en dat alle materiaal regelmatig ontsmet wordt. Zij zien tevens toe op het naleven van de afstandsrichtlijnen.

Digidak-medewerkers en -vrijwilligers staan klaar aan de ‘andere kant’ van de internetverbinding, om ondersteuning te bieden!

We evalueren dit eerste contactloze digipunt en gaan na hoe we kunnen optimaliseren. Wil je hiermee in jouw gemeente ook aan de slag? Laat het ons weten!

Nieuw cursusaanbod: routeyou

Dankzij Digidak-vrijwilliger Ingrid werd onze aandacht gevestigd op Routeyou, de alombekende routeplanner. Nu we nog even geen initiaties en inloop kunnen organiseren, richten we ons op andere (online) mogelijkheden. Onze vrijwilligers konden reeds deelnemen aan een online sessie, en dit kende een groot succes.

Routeyou is een routeplanner die zeker ook bruikbaar is bij wandelingen en fietstochten. We doen dit momenteel op meer individuele basis, maar kunnen hier hopelijk weer in groep gebruik van maken in de zomer!

Uit de positieve feedback van alle deelnemers bleek dat we dit best ook opnemen in ons initiatie-aanbod. Dus, het zit er aan te komen: een initiatie routeyou! En het mooie is dat een groot deel van de Digidak-vrijwilligers al klaarstaan om hiermee aan de slag te gaan in jouw gemeente!

We zijn volop bezig met het vernieuwen, updaten en uitbreiden van ons aanbod aan initiaties. Laat zeker van je horen als je bepaalde thema’s, onderwerpen, formats graag aan bod ziet komen bij Digidak!

Digidak maakt deel uit van de taskforce e-inclusie

De jarenlange ervaring die we met Digidak hebben in het ondersteunen van personen samen met vrijwilligers, komt nu goed van pas. We inspireren en werken samen met partners om een steentje bij te kunnen dragen. Naast het materiële is er immers ook nog het inhoudelijke waar veel vraag naar is: niet iedereen heeft alle vaardigheden onder de knie om vlot met het ict-materiaal om te gaan.

Samen met onze vrijwilligers zetten we ten volle in op toegankelijke instructies en ondersteuning van op afstand. Want de digitale kloof overbruggen? Dan doen we samen! Je kan ons steeds bereiken op 014 71 11 03, via e-mail (info@digidak.be) of via de chatfunctie op de website!

Chat met ons via de Digidak helplijn: nieuwe feature op de website!

Digidak probeert zo laagdrempelig mogelijk ondersteuning te bieden. Kan dat tijdelijk niet op de Digidak-locaties? Dan zoeken we andere manieren. Je kan ons telefonisch (014 71 11 03) en per e-mail (info@digidak.be) bereiken, en sinds vandaag ook per chat op de website!

Samenwerking met Digibeta

Zowel Digidak als Digibeta zetten zich in voor het verkleinen van de digitale kloof. Sara Van Zandycke is de drijvende kracht achter Digibeta, en net zoals het Digidak-team kwam zij tot een conclusie die haar noopte de mouwen op te stropen en iets te doen!

In de veelheid aan beschikbare tips, instructies en aanbevelingen rond digitale communicatie en internetaansluitingen, is het bijna moeilijk om door de bomen het bos nog te zien. We slaan dus met heel veel plezier de handen in elkaar: Sara zet haar expertise en kennis in rond het maken van toegankelijke video-content, Digidak levert de instructies aan.

Verwacht je heel in het kort aan volgende instructie-video’s van de hand van deze experte met het hart op de juiste plaats:

Digidak verspreidt via de website en al onze communicatiekanalen!

Primagaz doneert laptops

COVID-19 grijpt stevig om zich heen. We blijven zoveel mogelijk in ons kot, proberen ons niet te veel zorgen te maken, bekommeren ons om zij die behoren tot de risicogroepen.

De digitale kloof wordt nu heel scherp gesteld. Het is duidelijk dat ze dieper is dan over het algemeen werd aangenomen. In alle geledingen van de samenleving merken we dat er ict-ondersteuning nodig is: zowel materieel als inhoudelijk.

COVID-19 patiënten in de ziekenhuizen, bewoners van woon-zorgcentra, mensen die begeleid wonen, studenten die nu ineens alle lessen digitaal moeten volgen, maar ook leerkrachten die via de digitale weg les moeten geven, begeleiders,.. Niemand kan er omheen: basis ict-vaardigheden zijn nodig. Niet iedereen beschikt over een toestel, internetverbinding, de knoppenkennis en / of een dosis mediawijsheid.

Met Digidak en de inzet van onze fantastische vrijwilligers proberen we aan deze nood tegemoet te blijven komen. Primagaz beantwoordt de materiële vraag: ze doneren 15 laptops aan Digidak! Een fantastisch signaal! Dankzij onze partner Informatek worden de toestellen professioneel gewiped. Via onze korte linken naar lokale besturen, peterorganisaties en buurtwerkingen, geraken deze toestellen tot zij die hier het meeste nood aan hebben!

COVID-19 — UPDATE

Verschillende organisaties kiezen ervoor om bijeenkomsten en evenementen uit te stellen. Bij Digidak zien we er op zich geen reden toe om initiaties en vrije inlopen op te schorten. Ben je ziekerig, blijf dan best thuis. Maar voel je je goed, kom dan gerust naar de initiatie / de vrije inloop en was een keer extra je handen. Wij houden alvast ons ict-materiaal proper (zoals steeds).

We passen ons aan aan onze vrijwillige lesgevers en begeleiders en de instructies van onze peterorganisaties: wanneer een bibliotheek / lokaal dienstencentrum / school / .. sluit en doorgeeft dat er ook geen Digidak kan doorgaan, dan schorten we de geplande werking op. Deze instructies komen druppelsgewijs bij ons binnen. Gaan er initiaties niet door? Dan worden de cursisten verwittigd.

Hou de website in het oog voor de meest up to date informatie. We excuseren ons alvast voor het ongemak.

The introductiecursus voor nieuwe vrijwilligers gaat deze vrijdag, 13 maart, in Turnhout niet door. We plannen deze opnieuw in en houden je op de hoogte!

Partner van Digidak: Beego

Net zoals Digidak, zet Beego zich in voor een e-inclusieve samenleving. Waar we met Digidak inzetten op ontmoeting via ICT, zet Beego in op ondersteuning aan huis. Beego stuurt slimme informatica-studenten aan huis, in en rond verschillende steden in Vlaanderen.

Wanneer je een probleem of vraag hebt over je computer, smartphone, tablet, digitale televisie, printer … kan je Beego inschakelen voor een betrouwbare oplossing. Kijk zeker even naar de Beego website om te leren hoe alles in zijn werk gaat.

Wij testen alvast gedurende april – mei – juni uit of we door samenwerking met Beego een antwoord kunnen bieden aan die mensen die thuis met een digitaal of technisch probleem zitten. We verspreiden flyers van Beego over al onze locaties in de provincie Antwerpen, en geven deze ook mee met het lesmateriaal. Alle feedback is welkom!

Mooi weetje: tijdens de COVID-19 maatregelen, bieden Beego-studenten op vrijwillige basis ondersteuning van op afstand. Een partner naar ons hart!

Waarschuwing voor digitale kloof

Professor Lieven De Marez (UGent/Imec), die al meer dan tien jaar onderzoek doet naar het media- en technologiegebruik van Vlamingen waarschuwt in De Morgen (20/2/2020) voor de digitale kloof.

Uit de nieuwste Digimeter, het jaarlijkse onderzoek van UGent en Imec bij 2.754 Vlamingen, blijkt dat 9 op de 10 Vlamingen beschikken over een smartphone. We gebruiken deze ook steeds meer en intenser. Gebruik van digitale media en aanhoudende verbondenheid via internet staat echter niet garant voor sterke digitale vaardigheden.

De Marez stelt dat digitale innovatie in golven verloopt.

“Golf één is de komst van het internet, golf twee is de doorbraak van de smartphone, nadien arriveert het internet der dingen, waarin we ongeveer alles met het internet verbinden, en we eindigen in theorie in een wereld vol artificieel intelligente software en robots.”

DM, 20/2/2020

De Marez is er niet van overtuigd dat we klaar zijn voor de volgende twee innovatiegolven: het internet der dingen en artificiële intelligentie. Waarom? Dat heeft te maken met hoe we de eerste 2 golven hebben ervaren (de komst van het internet en de doorbraak van de smartphone). Uit de eerste 2 golven leerden we immers dat hoe meer we technologie gebruiken, hoe meer we te maken krijgen met moeilijke vragen.

“Kunnen we nieuwsberichten op onze smartphone vertrouwen? Iets meer dan de helft van de Vlamingen maakt zich zorgen over de impact van valse berichtgeving. Hoe houden we die opdringerige smartphone wat in bedwang? Bijna een derde van de Vlamingen worstelt met de afhankelijkheid van de smartphone. Waarom krijgen we elke keer weer die cookiemeldingen te zien? Zes op de tien Vlamingen zijn bezorgd om zijn onlineprivacy.”

DM, 20/2/2020

Met andere woorden: het gevoel van digitale onveiligheid stijgt samen met het stijgende gebruik van digitale toepassingen. Bij Digidak pikken we deze signalen op. We houden een vinger aan de pols en versterken mensen in de basis digitale vaardigheden waar we vandaag de dag niet meer onderuit kunnen. Dit doen we steeds vanuit gebruiksnut, op het tempo van de lerende en op maat van wat je in je dagelijkse leven kan gebruiken. Een kritisch denken is daarbij één van de 21e-eeuwse vaardigheden waar we vanzelfsprekend aandacht aan schenken.

 

Intracto steunt Digidak

Fijn nieuws! Intracto steunt de Digidak-wering. Wat is Intracto? Intracto is een digital agency dat ondernemingen helpt een competitief voordeel te ontwikkelen in een wereld die steeds in beweging is.

Het in Herentals gelegen digitaal bureau combineert expertise met creativiteit. Digidak en Intracto vinden elkaar in de gezamenlijke doelstelling om iedereen digitaal mee te krijgen: ook ouderen, kansarme kids en leerkrachten.

Vol enthousiasme zetten we onze schouders onder dit versterkte gemeenschappelijke engagement! Want bij Digidak weten we maar al te goed: de digitale kloof overbruggen dat doen wij niet alleen. Dat doen we samen: met vrijwilligers, met peterorganisaties, met steden en gemeenten, en nu ook met Intracto.

Dankzij deze steun kunnen we nóg beter inzetten op laagdrempelig aanbod, toegankelijke inhoud, kwalitatief lesmateriaal. Stay tuned!

Basisvormingen voor Digidak-vrijwilligers

Digidak zet in op omkadering van haar vrijwilligers: doorheen gans het jaar kan je steeds aansluiten bij verschillende vormingen bij jou in de buurt.

Digidak zet het digitale medium in als laagdrempelige manier om mensen samen te brengen en aan gemeenschapsvorming te doen. Vrijwilligers, bezoekers van de vrije inloop, cursisten krijgen de mogelijkheid om samen iets moois op te bouwen en dit verder te zetten in de eigen buurt.

Momenteel hebben wij een aanbod van ongeveer 30 verschillende initiaties voor verschillende toestellen. Ze zijn allen bedoeld voor beginnen gebruikers van computer, tablet of smartphone. Om de kwaliteit van de initiaties te waarborgen, zet Digidak in op de opleiding van de vrijwilligers.

Het geven of begeleiden van deze initiaties vergt enige kennis van het onderwerp. Heel belangrijk is vooral de pedagogische aanpak om op een toegankelijke manier deze materie aan te brengen. We willen immers de digitale kloof verkleinen en het gebruik van digitale toestellen in het dagelijkse leven gemakkelijk maken.

Daarom organiseren we in iedere Digidak-gemeente opleidingen voor onze vrijwilligers. Opleidingen staan roterend over meerdere locaties gepland zodat iedereen kan aansluiten bij het thema en op de datum die voor hem / haar past. De vrijwilligers van gemeente waar de initiatie doorgaat, kiezen in eerste instantie welke opleidingen doorgaan in de eigen gemeente. We zien er op toe dat ingeplande vormingen doorgaan over alle relevante thema’s en lesmateriaal. Het aantal plaatsen is beperkt tot de mogelijkheden in de locatie waar de opleiding plaatsvindt.  

Het overzicht van de opleidingen is in het registratiesysteem te raadplegen. Dit zal steeds aangevuld worden met nieuwe opleidingen. Alle basisvormingen zijn free of charge.

Register is mogelijk via het registratiesysteem of via mail. 

Alle vrijwilligers worden uitgenodigd om deel te nemen aan deze opleidingen. Nieuwe vrijwilligers kunnen hier leren hoe ze een initiatie kunnen geven. Vrijwilligers die al langer lesgeven kunnen nieuwe onderwerpen aanleren, tips krijgen over de manier van lesgeven, of – uiteraard – zelf ervaringen delen.

Dankjewel, vrijwilliger!

Elke dag staan de Digidak-vrijwilligers klaar om volledig belangeloos de burgers van hun gemeente verder te helpen en hun digitale kennis te vergroten. Zo zorgen zij mee voor het dichten van de digitale kloof die steeds meer prangende wordt. Om hen extra te bedanken organiseerden we een gezellig ontbijt.

Ook de coördinators werden in de bloemetjes gezet. Zij zorgen dagdagelijks voor het vlotte verloop van de organisatie zodat alle lessen en vrije inloop kunnen doorgaan. Op deze manier is het fijn om als vrijwilliger aan de slag te kunnen gaan.

Uitmuntende good practice rond digitale inclusie

The Medici project: mapping the digital inclusion landscape that is constantly changing, in support of cohesion and integration.

Digidak appeared on the radar of the Universidad Internacional de La Rioja (UNIR), coordinator of the Medici project. This project, supported by the European Parliament through the European Commission, aims to identify and map all good practices in the 28 EU Member States regarding digital inclusion in an overarching digital platform.

Digidak was identified as one of the excellent practices on digital inclusion and social cohesion. We are therefore very happy to respond to the request to provide more concrete information so that we can also play our role as an inspirer across national borders.

Stay tuned: more about this soon!

The Medici project is supported by the European Parliament and the European Commission.

Digidak neemt deel aan onderzoek naar e-inclusie

Digidak is lid van de expertengroep e-inclusie van de VVSG (Vereniging Vlaamse Steden en Gemeenten).
Door ons lidmaatschap willen we met de Digidak-werking bijdragen aan een meer e-inclusieve samenleving: een samenleving met oog voor haar burgers voor wie het digitale medium niet vanzelfsprekend is.

Drempels wegwerken, onduidelijkheden aankaarten, exclusie tackelen – dat gaat allemaal beter wanneer we samen met andere geëngageerde organisaties van elkaar leren.

Een van de concrete samenwerkingen rond e-inclusie die er in dit kader zit aan te komen, is het gebruikerspanel van Ilse Mariën (onderzoeker bij imec-SMIT-VUB) en Linc vzw.

In een reeks onderzoeken naar gebruiksvriendelijkheid van digitale interfaces and toegankelijkheid van digitale communicatie, willen we een stem geven aan digitaal kwetsbare personen.

Het eerste onderzoek gaat over de Smart City Meter. Digidak brengt in elke provincie waar ze actief is (Antwerpen, Limburg, Oost-Vlaanderen) mensen bijeen om een enquête in te vullen.
We zorgen voor de nodige omkadering en – uiteraard – een bedankje voor de deelnemers!

De enquêtes worden afgenomen in maart en april, hou je inbox in de gaten om te weten of je kan meedoen in een Digidak-punt bij jou in de buurt!

Al spelend leren

Tijdens de initiatie ‘computergebruik voor beginners’ in de bibliotheek in Turnhout, kan je leren werken met het toetsenbord. Onze begeleiders zorgen ervoor dat er op een speelse en plezante manier geoefend kan worden. Er is steeds voldoende aandacht voor eenieders leerpatroon en vragen. Wil je ook graag aan de slag? Check je je kan inschrijven voor een initiatie bij jou in de buurt. Langskomen tijdens de vrije inloop kan natuurlijk ook: steeds welkom voor een babbeltje, een koffietje, samen zoeken naar een antwoord op mogelijke vragen.

Workshop Veilig op het Internet

Workshop ‘veilig op het internet’ in lokaal dienstencentrum De Schoor, Turnhout

Naar aanleiding van de Safer Internet Day (11 februari) organiseerde Digidak in samenwerking met Zorggroep Orion een workshop ‘veilig op het internet’ in lokaal dienstencentrum De Schoor in Turnhout. Kwamen onder andere aan bod: 419 fraude, sextortion, emotiefraude, geldezels, paswoord manager, de .comdom-app, fake news en deep fake. We kregen alvast te horen dat er vraag is naar meer van zulk Digidak-aanbod!

Digidak workshops zijn bij uitstek interactieve en vraaggestuurde leermomenten van 2,5 uur. We zorgen ervoor dat je vertrekt met een aantal leuke interactieve tools op zak, en een gezonde dosis nieuwe vaardigheden en informatie uiteraard.

Wil je in jouw gemeente ook graag een workshop – rond deze thematiek of een andere? Contacteer collega Jef De Backker (jef.debackker@blenders.be).

Digidak en Politie Regio Turnhout samen tegen cybercriminaliteit

Start van de samenwerking tussen Digidak en Politie Regio Turnhout.

Politie Regio Turnhout duidt de strijd tegen cybercriminaliteit aan als een van de prioriteiten waarop moet worden ingezet. Ook vanuit Digidak vinden we het uiterst belangrijk om hierrond te sensibiliseren, mensen preventief een alerte houding eigen te maken, én in te zetten op het juist reageren na phishin, spam, virussen, fake accounts, hacking,..

Op 7 februari 2020 zetten we de puntjes op de i over hoe Digidak en de politiediensten elkaar kunnen versterken. We kijken uit naar een waardevolle samenwerking!

Een nieuwe look & feel

Je hebt het opgevangen in de wandelgangen, je hoorde een gerucht, iets rond moodle,noodle, doodle. Met veel enthousiasme kunnen we bevestigen dat Digidak inderdaad een nieuw registratiesysteem krijgt.

We stappen over van Drupal naar Moodle. Wat wil dat nu juist zeggen?

De sterke punten van het oude registratiesysteem blijven grotendeels behouden. Wat beter kan, wordt beter. Zo geven we meer aandacht aan de platformfunctie, komt er een logische manier van registreren van “nieuwe klanten”, en wordt de interface gebruiksvriendelijker.

Moodle is een open-source platform dat we volledig zelf opbouwen op maat van onze vrijwilligers (en medewerkers). Net zoals in het vorige registratiesysteem besteden we de nodige zorg aan een nauwkeurig privacybeleid, zodat ook dit deel van de Digidak-werking netjes binnen de GDPR-wetgeving valt.
Zoals jullie van Digidak gewend zijn, houden we rekening met input van gebruikers, bezoekers, cursisten, vrijwilligers en deelnemers. Het mooie van een open source systeem in eigen beheer is dat bijsturen en verbeteren snel en vlot verloopt.

Samen met het registratiesysteem wordt ook onze website in een nieuw jasje gestoken. De laatste tests lopen nu, binnenkort organiseren we een eerste kennismaking met dit nieuwe platform. Hou je inbox dus goed in de gaten, want we staan te popelen om de verbeterde functionaliteit uit de doeken te doen!

Turnhout, Vosselaar, Oud-Turnhout: lancering gezamenlijk online inschrijfsysteem

Op 28 januari 2020 om 20u is er een infosessie op de campus van Thomas More in Turnhout voor ouders van kleuters die volgend schooljaar voor het eerst naar school gaan en kinderen die van school veranderen. Zij moeten in maart 2020 digitaal aanmelden door op de website www.kiesjouwschool.be een school te kiezen. Die komt binnenkort online.

Ouders krijgen hiervoor nog een uitnodiging en de nodige info. De Digidak-medewerker in Turnhout houdt de vinger aan de pols zodat we samen met onze fantastische vrijwilligers ondersteuning kunnen bieden voor wie minder vertrouwd is met het internet.

Binnenkort meer hier over!

Digidak: waar engagement groeit!

Digidak zet in op versterking van digitale vaardigheden. Dat klopt, maar dat is niet de enige doeloriëntatie. Digidak-locaties zijn relationeel ontworpen krachtige leeromgevingen, ingebed in lokale ontmoetingsplaatsen. Participeren aan de praktijk, aan de groep, aan het netwerk, is het uitgangspunt voor ‘leren’ binnen Digidak. Het is een ‘open leerproces’: wat wordt geleerd ligt niet strikt op voorhand vast, en kan per deelnemer verschillen. Zo kan vrijwillige begeleider Jan learned how to convey information in a comprehensible way. Learner Mieke learned how to manage her banking affairs with an app on the smartphone. Learner Mona overcame her shyness of speaking in group. Paul of the equal opportunities service gets in touch with the local volunteers in his municipality. Hope die nog niet zo lang hier woont heeft mensen leren kennen uit haar buurt waar ze terecht kan met vragen over de schoolkeuze voor haar dochtertje. Myra leerde haar buurman kennen en heeft aangeboden om naar de winkel te gaan wanneer hij slecht ter been is. Het digitaal excuus is een dankbare en neutrale toegang tot fijnmazig werken rond sociale cohesie. Meer weten? Meedoen? Misschien is er bij jou in de buurt een Digidak-werking? Of kunnen we aanbod op maat formuleren? Neem gerust contact op.

Digidak deed mee met Make Belgium Great Again

Op 16 november 2019 streek de filmploeg van het VTM-programma “Make Belgium Great Again” neer in 5 grote steden (Antwerpen, Brugge, Gent, Leuven en Hasselt) om samen met het vrijwilligersplatform “Give a day” mensen warm te maken voor vrijwilligerswerk. Digidak Kuringen kon niet ontbreken en dus trokken Els en Katrien die zaterdag naar het wijkpunt Rode Rok in Kuringen (Hasselt), waar ze 4 potentiële digitale Danny’s en Danielles lieten proeven van het Digidak-aanbod. 

Kom je ook graag eens een mannequinchallenge maken? Leren over wat nu juist e-mail netiquette is? Hoe je een mooi CV opmaakt, welke apps handig zijn op je smartphone, hoe het juist zit met cookies en gegevensverbindingen? Trek in een kopje koffie en een toffe babbel of wil je onze lokale Digidak-hero’s beter leren kennen?

Kom zeker eens langs!

Meer info: katrien.michiels@blenders.be

Digidak ondersteunt lokale besturen in het verkleinen van de digitale kloof

Impactdomeinen via de welke Digidak de sociale cohesie vergroot en de digitale kloof overbrugt

De wereld wordt in snel tempo meer en meer digitaal. Iedereen komt voor de uitdaging te staan daar op een gepaste manier mee om te gaan. Dit is zo voor individuen, maar zeker ook voor lokale besturen. Langs de ene kant is er een stevige push om als bestuur zo snel mogelijk te digitaliseren. Anderzijds mogen we niet uit het oog verliezen dat digitalisering zorgt voor versterking van bestaande ongelijkheden en nieuwe ongelijkheden in het leven roept. Hoe verhoudt dit zich tot de sociale cohesie in steden en gemeenten? Wat kan een lokaal bestuur doen om ervoor te zorgen dat er geen burgers uit de boot vallen? Hoe kan Digidak de digitale zelfredzaamheid versterken en ondersteunen?

Digidak vertaalde de eigen contextanalyse naar een inspiratienota voor lokale besturen. Vanuit onze werking pikken we signalen op die wijzen op de impact die digitalisering heeft op de samenleving. In de inspiratienota vind je cijfers en kerngegevens die deze impact duiden. Aandachtspunten, adviezen en aanbod vanuit de werkingen van Blenders staan aangeduid in gekleurde kaders. Je kan tevens de licht verteerbare snippet versie raadplegen, zo krijg je de essentie mee zonder al te veel pagina’s te moeten verslinden. Enkel in de schoot van de warme dynamiek tussen vrijwilligers, bezorgde burgers, lokale besturen en partnerorganisaties kunnen we de klus klaren om zo veel mogelijk mensen te versterken in hun (digitale) zelfredzaamheid!

Herinneringen om te koesteren: een terugblik naar een introductiecursus in 2013

– Een verslag door Marloe Mentens, vrijwilliger Digidak Mol

Digidak wil de digitale kloof in onze samenleving dichten. Samen met een leger enthousiaste vrijwilligers wordt die droom stilaan werkelijkheid. Elke vrijwilliger die nog groen achter de oren is, wordt hartelijk uitgenodigd op de introductiecursus. Wie? Wat? En hoe? Het wordt op deze cursus zo klaar als een klontje.

De dag begint goed: met een koffie in de ene hand en een koekje in de andere kijkt iedereen op zijn gemak de zaal eens rond. Hier en daar een bekend gezicht, onwennig schuifelend worden de eerste contacten gelegd, regelmatig klinkt er een lach.

De naam van de cursus liegt er niet om: “introductiedagen” – en introduceren zullen ze. De vrijwilligers aan elkaar, en Digidak aan de vrijwilligers. Geen tijd te verliezen dus: het startschot wordt dan ook snel gegeven door de gepassioneerde begeleidster.

Alle nieuwe vrijwilligers die mee hun schouders willen zetten onder Digidak, worden steevast uitgenodigd op deze introductiecursus. De cursus stoomt hen klaar voor de rol van lesgever en/of begeleider van de (gratis) computerinitiaties die Digidak organiseert. Mensen van allerlei soorten en maten ontmoeten elkaar hier. De verschillen kunnen niet groter zijn – en tegelijkertijd is de gelijkenis frappant: dit hoopje altruïsten wil mensen helpen. En graag meteen.

Iedereen heeft recht op kennis van computer en internet.

Er wordt gesproken over passies, over ambities, over gezin en over werk. Levensverhalen worden gedeeld, reacties worden gegeven. Maar steeds met een knipoog, steeds met een lach. “Ik wil andere mensen helpen.”– “Ik wil wat meer onder de mensen komen.” – “Ik wil mijn kennis delen.” De redenen zijn divers, het doel is duidelijk: de digitale kloof, die moet dicht – en snel een beetje. Want iedereen heeft recht op kennis van computer en internet. En wie die kennis al heeft, kan die delen.

Het is hier dat Digidak ten tonele verschijnt. In 2003 zag dit project het levenslicht en vandaag de dag is het uitgegroeid tot het grootste initiatief in haar genre in Vlaanderen: ruim 200 vrijwilligers zetten zich dag na dag in om het aantal digibeten in onze samenleving te verkleinen. Via initiaties – laagdrempelige computerlessen – en vrije inlopen – momenten waarop cursisten vrij kunnen komen oefenen – begeleiden de vrijwilligers de digibeten doorheen het labyrint dat de virtuele wereld voor hen is. Met de Digidak-missie voor ogen en een uitgebreide dosis geduld op zak, bewijst deze troep enthousiastelingen de samenleving een digitale dienst.

Het tempo van de traagste is het tempo van de groep.

Digidak heeft een hart voor mensen en een oog voor strategie. De begeleidster legt er tijdens de opleiding meermaals de nadruk op dat zowel de vrijwilligers als de bezoekers zich goed in hun vel moeten voelen. Alleen op die manier kan die eerste stap naar computer en internet een succesverhaal worden. ‘Het tempo van de traagste is het tempo van de groep’ is een regel die hoog in het vaandel gedragen wordt en ‘Computerwegwijs’ is de cursus waarin het eerste digitale contact tussen cursist en computer gebeurt. Tijdens die eerste initiaties worden het toetsenbord en de muis onder de loep genomen en wordt er onder andere geleerd dat “de computer niet ontploft als je hem aanraakt”. De uitdaging voor de bezoekers is groot, en die van de vrijwilligers niet minder: “Ik heb meer gezweet dan die mensen zelf!” – aldus een vrijwilliger in alle eerlijkheid.

Via verschillende vaardigheidsspelen, informatieve introducties en zinvolle zelfreflectie ontdekken de vrijwilligers de ideale Digidak-lesgever in zichzelf. Assertiviteit, diversiteit en engagement zijn woorden die tijdens de introductiedagen allerminst worden geschuwd. Aan het einde van de rit zal deze nieuwe lading vrijwilligers weten wat hen te doen staat. In een vertrouwde sfeer zullen zij als het ware de broodkruimels strooien op het pad van de cursisten-digibeten, die zo hun weg naar computer en internet gaandeweg zullen ontdekken.

‘samen’ is een kernwoord

Eén ding is zeker: wie op deze introductiecursus vertoeft, heeft een hart voor mensen. ‘Samen’ is dan ook het kernwoord, de spil waarrond de Digidak-as draait. Digidak is een plaats waar je mens mag zijn, beter zelfs: móet zijn. “Het sociale in het hele Digidak-gebeuren is echt enorm groot”, benadrukt ook de begeleidster.

Maar waarom willen zij eigenlijk vrijwilliger zijn? “Ik wil mij nuttig maken” – “Ik wil mijn kennis doorgeven” – “Ik wil iets bijdragen aan onze samenleving” – “Ik moest van mijn vrouw want anders loop ik thuis onder de voet”. In alle serieusheid of met een kwinkslag: ieder heeft zo wel zijn eigen reden. Maar de vrijwilligers zijn het wel zonder twijfel over één ding eens: de dankbaarheid van de cursisten, die is overweldigend. En die wordt niet onder stoelen of banken gestoken: “En wanneer is de volgende cursus? En is die ook bij u?”