Digidak Digidak gives you a helping hand
Digidak, een partner voor digitale ontzorging

Aan de slag met lokale overheden

Digidak heeft zich, vanuit haar expertise binnen e-inclusie, opgeworpen als een sterk gewaardeerde partner voor de gemeenten en steden waar ze mee samenwerkt. Zo staan we lokale besturen, hun dienstverlening en de organisaties die met de lokale burger én de meest kwetsbaren werken bij met advies en concrete hulp rond de digitale dienstverlening en de opmaak van een E-inclusieplan op lokaal niveau. Sinds kort bieden we deze dienstverlening ook aan steden en gemeenten aan, met wie we nog geen samenwerking hebben.

We helpen hen om een onderbouwd en duurzaam beleidsplan op te stellen rond digitale inclusie, waarbij we speciale aandacht hebben voor de meest kwetsbaren in de samenleving. We gaan hierbij steeds uit van het meerjarenplan, actieve partnerschappen met de bestaande dienstverlening, formeel én informeel. Door sterk in te zetten op deze integrale samenwerking en onze complementariteit in de verf te zetten, bieden we een meerwaarde op het bestaande aanbod. We hebben zo een actieve opdracht lopen voor oa. Stad Turnhout en stad Halle (Vlaams-Brabant). Heel wat overheden waar we reeds jaren mee samenwerken, hebben onze hulp ingeroepen. Met zorg bereiden we de overheden op basis van een kwaliteitsvol E-inclusieplan voor op de relanceplannen van minister Crevits en Somers. Want acties moeten steeds ingebed zijn in een duurzame strategie!

Een gedragen, afgestemd E-inclusieplan is er 2 waard.

In Turnhout werd een actief adviesorgaan – Turnhout Online - opgezet, schouder aan schouder met het lokale bestuur en andere organisaties zoals LIGO Kempen en AIF+ die binnen de stad aan de slag zijn rond (digitale) basisvaardigheden. In Halle ontstond “Digibrug” wat hét stakeholdersplatform zal worden om het beleid en de acties in de toekomst mee op te bouwen, af te stemmen en uit te voeren.

Ook onze actieve betrokkenheid in de regionale oefening met IOK en de gesprekken met de regisseurs sociale economie, passen hier volledig in. We geven mee vorm aan ideeën die bij (een netwerk van) lokale besturen ontstaan, met de komende Vlaamse relanceplannen in het achterhoofd. Om te aligneren met dit bovenlokale beleid, zijn we een stem in de taskforce e-inclusie van Vlaanderen, waarmee we een invloed op het beleid willen hebben.

Digidak in de praktijk

Digidak is vanuit 18 jaar ervaring een betrouwbare partner om dat Vlaamse en lokale beleid mee vorm te geven en voor een stuk mee uit te rollen. Denk dan aan openbare computerruimtes ingebed in actieve vindplaatsen in de regio, maar ook aan het werven, opleiden en ondersteunen van lokale vrijwilligers en het aanbieden van vormingen op maat voor een zeer heterogene doelgroep, van schoolgaande jeugd (Jong Digidak) tot senioren, actieve burgers en lokale trekkers, maar ook voor anderstaligen en mensen zonder sociaal netwerk. In coronatijden hebben we getracht om maximaal te blijven werken aan E-inclusie, door bv onze contactloze digipunten voor een permanente hulplijn, in diverse gemeenten.

Met Informatek als belangrijke partner, waarmee we in 2021 nog nauwer gaan samenwerken, bereiden we de uitrol van een uitleendienst voor de gehele Kempen en ver daarbuiten voor. Vanuit het principe dat we lokale besturen een passend, nieuwe kwaliteitsvolle dienstverlening vanuit sociale economie willen leveren die hen tegelijk ook ontzorgt, versterkt én waarbij de toegang tot kwaliteitsvol IT-materiaal weerom vergroot.

Wil je als lokale overheid of organisatie meer weten over het maatwerk dat Digidak u kan bieden? Contacteer coördinator Digidak/E-inclusie Kirsten Dewaelheyns – Kirsten.Dewaelheyns@blenders.be

 

 
Digidak in Peer

De stad Peer heeft de stap gezet om intensief in te zetten op e-inclusie. Vanaf september zullen in 3 locaties openbare computerruimten opgestart worden.

De locaties werden gekozen op basis van de bereikbaarheid en de laagdrempeligheid, zodat iedereen zijn weg zal vinden?

We starten in

  • Ontmoetingscentrum De Wirix in Kleine Brogel
  • Ontmoetingscentrum Breughelheem in Grote Brogel
  • ’t Poorthuis in Peer Centrum

10 vrijwilligers hebben zich al aangemeld en kregen een intensieve opleiding om vanaf september begeleidingen tijdens vrije inloopmomenten en laagdrempelige lessen te kunnen geven. Deze mensen hebben een sterke interesse in het digitale maar vooral een heel groot hart voor mensen. Ze willen zich inzetten om iedereen digitaal vaardig te maken zodat niemand sociaal uitgesloten wordt.

Vanuit de Stad Peer wordt intensief samengewerkt met organisaties die werken met diverse doelgroepen. Zij zorgen mee voor de toeleiding naar Digidak zodat iedereen de gepaste hulp kan krijgen bij digitale problemen.

 
Jong Digidak als STEM-academie

STEM staat voor Science, Technology, Engineering and Mathematics. Kortom de exacte wetenschappen.

In een STEM academie brengen we deze onderwerpen op een leerrijke en leuke manier bij jongeren. Samen met Jong Digidak experimenteren en ontdekken jongeren of ze graag verder gaan in een technische of wetenschappelijke studierichting. Maar ook krijgen ze inzicht in de wereld waarin ze leren. Jong Digidak biedt 5 verschillende trajecten aan waaruit je kan kiezen: Robots, Druk op de ketel, Energie overbrengen, Onder spanning en Digitaal orkest.

Elk traject bestaat uit 3 dagdelen waarin jongeren van 10-14 jaar hun innerlijke ‘Einstein’ ontdekken. Dankzij de ondersteuning van de Vlaamse overheid kunnen we de trajecten aanbieden aan een sterk voordelig tarief!

Meer informatie kan je vinden op https://www.jongdigidak.be/ of mail naar info@jongdigidak.be

 
JongDigidak@school dankzij Rode Neuzen

Rode Neuzen dag zet zich sinds 2015 in voor de emotionele weerbaarheid van onze kinderen en jongeren. Ook volgend schooljaar  steunen ze acties om leerlingen te versterken.

Dankzij deze steun, kan Jong Digidak in het schooljaar 2021-2022 GRATIS workshops aanbieden aan zowel leerlingen uit het lager en middelbaar, regulier alsook buitengewoon onderwijs.

Wil jij jouw leerlingen versterken? Ze weerbaar maken tegen cyberpesten, haatspraak, sexting, enz. Of wil je jouw leerkrachtenteam versterken in hoe deze mediawijze thema’s methodisch aan te pakken in de klas? Boek dan snel een GRATIS workshop of bijscholing bij Jong Digidak.

Na inschrijving contacteren we je om concrete afspraken te maken betreffende datum, tijd en thema. Je kan kiezen uit 6 mediawijze thema’s:

Veilig online

Kinderen zijn snel online en vaak ontbreekt het ouders aan vaardigheden om hen op een veilige manier hierin te begeleiden. Samen met Jong Digidak maken we de eerste stappen om je leerlingen een veiligere online identiteit te geven.

Cyberpesten

Digitaal pesten komt vaak voor buiten de schoolmuren. Toch kan je als leerkracht je leerlingen hierin sensibiliseren en hen leren hoe ze niet in de val te trappen van cyberpesten.

Haatspraak

Op social media of tijdens het gamen kan wel eens heen en weer worden gescholden. Hoe ga je daar mee om?  Hoe zorg je dat je leerlingen niet in die valkuil stappen?

Reclame

Het internet wordt meer en meer ingezet om reclame te verspreiden. Vaak staan leerlingen niet stil bij de overvloed die ze ook onbewust meekrijgen. We verkennen bij de verschillende vormen en hoe ze zichzelf kunnen wapenen tegen de invloed hiervan.

Fake or Real?

Nepnieuws is desinformatie verhuld als nieuws. Jongeren nemen veel als waarheid aan op het internet, maar is dit wel zo? We staan stil bij Fake news en hoe dit te herkennen.

Sexting

Online seksueel getinte berichten, foto's of video's sturen komt meer en meer voor in de seksuele ontwikkeling van jongeren. Samen leren we dit op een veilige manier te doen en stil te staan bij de gevolgen.

Surf snel naar Rode Neuzen Dag workshops (tickoweb.be)

https://sterkeropschool.tickoweb.be

Selecteer JongDigidak@school en schrijf je snel in, want VOL = VOL!

 
Digidak (her)opent deuren!

Afgelopen jaar

Maart 2020 – juni 2021 was niet het beste jaar in de geschiedenis van Digidak. Ondanks verwoede pogingen van het team en de vele vrijwilligers, maakten de regels van de pandemie het soms echt niet meer haalbaar om de burgers, onze klanten, kwaliteitsvol te kunnen/mogen ondersteunen.

Echter waren er in tal van gemeenten “uitzonderingen” te vinden, konden we 1/1 begeleidingen voorzien, knutselden we het contactloos Digipunt in elkaar, probeerden we online-opleidingen aan te bieden, organiseerden we laptop verdelingen… Maar draai of keer het, het ging soms toch ook wel ten koste van het bereik en de kracht van onze acties.

Digidak stond – in de coulissen - niet stil, maar realiseerde nieuwe dienstverlening om lokale overheden bij te staan in hun E-inclusiebeleid. We startten Digidak op in Peer en Bilzen op, wierf nieuw personeel aan, maakte het netwerk van organisaties rondom Digidak groter en sterker én keek nog eens goed naar zichzelf en de reden van bestaan. Ook werden er plannen gesmeed om onze organisatie klaar te maken voor de toekomst.

Nu en toekomst

Er tekende zich ook een Digidak 2.0-team af dat met volle goesting zich terug zal smijten op de uitdagingen die zich stellen, namelijk “iedereen mee in onze samenleving, dus zeker ook digitaal!” Sommige doelgroepen bereiken we moeilijker, vandaar ook de opstart van een werking om ook deze groepen te vinden en te betrekken.

Kortom, samen met onze vrijwilligers – die we de volgende jaren nog beter zullen soigneren – en de vele lokale overheden in de provincie Antwerpen en ver daarbuiten, zullen we dicht bij huis – in de nabijheid van de bewoners – kwaliteitsvolle E-inclusie ondersteuning blijven realiseren.

Bereikbaar zijn - in praktijk

Om de daad bij het woord te voegen, is Digidak in juli en augustus 2021 open in volgende locaties/gemeenten:

https://digidak.be/locaties/

Onze deuren staan op! Wees welkom!

 
Digidak wenst iedereen een fijne vakantie!

We wensen jullie een zonnige bries en fijn gezelschap toe!

Stay safe en tot binnenkort!

Het Digidak team

 

Digidak blijft bereikbaar- info@Digidak.be - 014 71 11 03

 
Facebook
Modify your subscription    |    View online
Few words summary View online