Documentatie

Digidak pikt heel wat signalen op: van de gebruiksdrempels bij digitale inschrijvingen voor school en kinderopvang, tot de meest dringende hulpvragen bij onze bezoekers. We zetten deze bezorgdheden op de publieke agenda: tijdens de overlegplatformen, tijdens overleg met de peterorganisaties, in ons netwerk. Daartoe analyseren we een heel aantal gegevens. Dat brengt documentatie met zich mee. Hier een tipje van de sluier.

Wil je graag samenwerken rond een bepaald onderzoek? Een thema? Wil je je paper / GIP / artikel schrijven over vrijwilligerswerk, lokale gemeenschapsvorming, digitale drempels en vaardigheden, veerkracht, ondersteuningsnetwerken of impactwerken? Laat het ons weten!