Digidak nieuws

Uitmuntende good practice rond digitale inclusie

Het Medici project: in kaart brengen van het digitale inclusie-landschap dat steeds in beweging is, ter ondersteuning van cohesie en integratie.

Digidak verscheen op de radar van de Universidad Internacional de La Rioja (UNIR), coördinator van het Medici project. Dit project, gesteund door het Europees Parlement via de Europese Commissie, heeft tot doel om alle good practices in de 28 EU-lidstaten rond digitale inclusie te identificeren en in kaart te brengen in een overkoepelend digitaal platform.

Digidak werd geïdentificeerd als een van de uitmuntende praktijken rond digitale inclusie en sociale cohesie. We gaan dan ook met heel veel plezier in op de vraag om nog meer concrete informatie over te maken zodat we ook over de landsgrenzen heen onze rol van inspirator kunnen opnemen.

Stay tuned: binnenkort meer hier over!

Het Medici-project wordt gesteund door het Europees Parlement en de Europese Commissie.

Digidak neemt deel aan onderzoek naar e-inclusie

Digidak is lid van de expertengroep e-inclusie van de VVSG (Vereniging Vlaamse Steden en Gemeenten).
Door ons lidmaatschap willen we met de Digidak-werking bijdragen aan een meer e-inclusieve samenleving: een samenleving met oog voor haar burgers voor wie het digitale medium niet vanzelfsprekend is.

Drempels wegwerken, onduidelijkheden aankaarten, exclusie tackelen – dat gaat allemaal beter wanneer we samen met andere geëngageerde organisaties van elkaar leren.

Een van de concrete samenwerkingen rond e-inclusie die er in dit kader zit aan te komen, is het gebruikerspanel van Ilse Mariën (onderzoeker bij imec-SMIT-VUB) en Linc vzw.

In een reeks onderzoeken naar gebruiksvriendelijkheid van digitale interfaces en toegankelijkheid van digitale communicatie, willen we een stem geven aan digitaal kwetsbare personen.

Het eerste onderzoek gaat over de Smart City Meter. Digidak brengt in elke provincie waar ze actief is (Antwerpen, Limburg, Oost-Vlaanderen) mensen bijeen om een enquête in te vullen.
We zorgen voor de nodige omkadering en – uiteraard – een bedankje voor de deelnemers!

De enquêtes worden afgenomen in maart en april, hou je inbox in de gaten om te weten of je kan meedoen in een Digidak-punt bij jou in de buurt!

Al spelend leren

Tijdens de initiatie ‘computergebruik voor beginners’ in de bibliotheek in Turnhout, kan je leren werken met het toetsenbord. Onze begeleiders zorgen ervoor dat er op een speelse en plezante manier geoefend kan worden. Er is steeds voldoende aandacht voor eenieders leerpatroon en vragen. Wil je ook graag aan de slag? Check je je kan inschrijven voor een initiatie bij jou in de buurt. Langskomen tijdens de vrije inloop kan natuurlijk ook: steeds welkom voor een babbeltje, een koffietje, samen zoeken naar een antwoord op mogelijke vragen.

Workshop Veilig op het Internet

Workshop ‘veilig op het internet’ in lokaal dienstencentrum De Schoor, Turnhout

Naar aanleiding van de Safer Internet Day (11 februari) organiseerde Digidak in samenwerking met Zorggroep Orion een workshop ‘veilig op het internet’ in lokaal dienstencentrum De Schoor in Turnhout. Kwamen onder andere aan bod: 419 fraude, sextortion, emotiefraude, geldezels, paswoord manager, de .comdom-app, fake news en deep fake. We kregen alvast te horen dat er vraag is naar meer van zulk Digidak-aanbod!

Digidak workshops zijn bij uitstek interactieve en vraaggestuurde leermomenten van 2,5 uur. We zorgen ervoor dat je vertrekt met een aantal leuke interactieve tools op zak, en een gezonde dosis nieuwe vaardigheden en informatie uiteraard.

Wil je in jouw gemeente ook graag een workshop – rond deze thematiek of een andere? Contacteer collega Jef De Backker (jef.debackker@blenders.be).

Digidak en Politie Regio Turnhout samen tegen cybercriminaliteit

Start van de samenwerking tussen Digidak en Politie Regio Turnhout.

Politie Regio Turnhout duidt de strijd tegen cybercriminaliteit aan als een van de prioriteiten waarop moet worden ingezet. Ook vanuit Digidak vinden we het uiterst belangrijk om hierrond te sensibiliseren, mensen preventief een alerte houding eigen te maken, én in te zetten op het juist reageren na phishin, spam, virussen, fake accounts, hacking,..

Op 7 februari 2020 zetten we de puntjes op de i over hoe Digidak en de politiediensten elkaar kunnen versterken. We kijken uit naar een waardevolle samenwerking!

Een nieuwe look & feel

Je hebt het opgevangen in de wandelgangen, je hoorde een gerucht, iets rond moodle,noodle, doodle. Met veel enthousiasme kunnen we bevestigen dat Digidak inderdaad een nieuw registratiesysteem krijgt.

We stappen over van Drupal naar Moodle. Wat wil dat nu juist zeggen?

De sterke punten van het oude registratiesysteem blijven grotendeels behouden. Wat beter kan, wordt beter. Zo geven we meer aandacht aan de platformfunctie, komt er een logische manier van registreren van “nieuwe klanten”, en wordt de interface gebruiksvriendelijker.

Moodle is een open-source platform dat we volledig zelf opbouwen op maat van onze vrijwilligers (en medewerkers). Net zoals in het vorige registratiesysteem besteden we de nodige zorg aan een nauwkeurig privacybeleid, zodat ook dit deel van de Digidak-werking netjes binnen de GDPR-wetgeving valt.
Zoals jullie van Digidak gewend zijn, houden we rekening met input van gebruikers, bezoekers, cursisten, vrijwilligers en deelnemers. Het mooie van een open source systeem in eigen beheer is dat bijsturen en verbeteren snel en vlot verloopt.

Samen met het registratiesysteem wordt ook onze website in een nieuw jasje gestoken. De laatste tests lopen nu, binnenkort organiseren we een eerste kennismaking met dit nieuwe platform. Hou je inbox dus goed in de gaten, want we staan te popelen om de verbeterde functionaliteit uit de doeken te doen!

Turnhout, Vosselaar, Oud-Turnhout: lancering gezamenlijk online inschrijfsysteem

Op 28 januari 2020 om 20u is er een infosessie op de campus van Thomas More in Turnhout voor ouders van kleuters die volgend schooljaar voor het eerst naar school gaan en kinderen die van school veranderen. Zij moeten in maart 2020 digitaal aanmelden door op de website www.kiesjouwschool.be een school te kiezen. Die komt binnenkort online.

Ouders krijgen hiervoor nog een uitnodiging en de nodige info. De Digidak-medewerker in Turnhout houdt de vinger aan de pols zodat we samen met onze fantastische vrijwilligers ondersteuning kunnen bieden voor wie minder vertrouwd is met het internet.

Binnenkort meer hier over!

Digidak: waar engagement groeit!

Digidak zet in op versterking van digitale vaardigheden. Dat klopt, maar dat is niet de enige doeloriëntatie. Digidak-locaties zijn relationeel ontworpen krachtige leeromgevingen, ingebed in lokale ontmoetingsplaatsen. Participeren aan de praktijk, aan de groep, aan het netwerk, is het uitgangspunt voor ‘leren’ binnen Digidak. Het is een ‘open leerproces’: wat wordt geleerd ligt niet strikt op voorhand vast, en kan per deelnemer verschillen. Zo kan vrijwillige begeleider Jan geleerd hebben hoe je informatie op een bevattelijke manier overbrengt. Cursist Mieke leerde hoe ze haar bankzaken met een app op de smartphone kan regelen. Cursist Mona overwon haar verlegenheid om in groep te spreken. Paul van de dienst gelijke kansen krijgt voeling met de vrijwilligers in zijn gemeente. Hope die nog niet zo lang hier woont heeft mensen leren kennen uit haar buurt waar ze terecht kan met vragen over de schoolkeuze voor haar dochtertje. Myra leerde haar buurman kennen en heeft aangeboden om naar de winkel te gaan wanneer hij slecht ter been is. Het digitaal excuus is een dankbare en neutrale toegang tot fijnmazig werken rond sociale cohesie. Meer weten? Meedoen? Misschien is er bij jou in de buurt een Digidak-werking? Of kunnen we aanbod op maat formuleren? Neem gerust contact op.

Digidak deed mee met Make Belgium Great Again

Op 16 november 2019 streek de filmploeg van het VTM-programma “Make Belgium Great Again” neer in 5 grote steden (Antwerpen, Brugge, Gent, Leuven en Hasselt) om samen met het vrijwilligersplatform “Give a day” mensen warm te maken voor vrijwilligerswerk. Digidak Kuringen kon niet ontbreken en dus trokken Els en Katrien die zaterdag naar het wijkpunt Rode Rok in Kuringen (Hasselt), waar ze 4 potentiële digitale Danny’s en Danielles lieten proeven van het Digidak-aanbod. 

Kom je ook graag eens een mannequinchallenge maken? Leren over wat nu juist e-mail netiquette is? Hoe je een mooi CV opmaakt, welke apps handig zijn op je smartphone, hoe het juist zit met cookies en gegevensverbindingen? Trek in een kopje koffie en een toffe babbel of wil je onze lokale Digidak-hero’s beter leren kennen?

Kom zeker eens langs!

Meer info: katrien.michiels@blenders.be

Digidak ondersteunt lokale besturen in het verkleinen van de digitale kloof

Impactdomeinen via de welke Digidak de sociale cohesie vergroot en de digitale kloof overbrugt

De wereld wordt in snel tempo meer en meer digitaal. Iedereen komt voor de uitdaging te staan daar op een gepaste manier mee om te gaan. Dit is zo voor individuen, maar zeker ook voor lokale besturen. Langs de ene kant is er een stevige push om als bestuur zo snel mogelijk te digitaliseren. Anderzijds mogen we niet uit het oog verliezen dat digitalisering zorgt voor versterking van bestaande ongelijkheden en nieuwe ongelijkheden in het leven roept. Hoe verhoudt dit zich tot de sociale cohesie in steden en gemeenten? Wat kan een lokaal bestuur doen om ervoor te zorgen dat er geen burgers uit de boot vallen? Hoe kan Digidak de digitale zelfredzaamheid versterken en ondersteunen?

Digidak vertaalde de eigen contextanalyse naar een inspiratienota voor lokale besturen. Vanuit onze werking pikken we signalen op die wijzen op de impact die digitalisering heeft op de samenleving. In de inspiratienota vind je cijfers en kerngegevens die deze impact duiden. Aandachtspunten, adviezen en aanbod vanuit de werkingen van Blenders staan aangeduid in gekleurde kaders. Je kan tevens de licht verteerbare snippet versie raadplegen, zo krijg je de essentie mee zonder al te veel pagina’s te moeten verslinden. Enkel in de schoot van de warme dynamiek tussen vrijwilligers, bezorgde burgers, lokale besturen en partnerorganisaties kunnen we de klus klaren om zo veel mogelijk mensen te versterken in hun (digitale) zelfredzaamheid!

Herinneringen om te koesteren: een terugblik naar een introductiecursus in 2013

– Een verslag door Marloe Mentens, vrijwilliger Digidak Mol

Digidak wil de digitale kloof in onze samenleving dichten. Samen met een leger enthousiaste vrijwilligers wordt die droom stilaan werkelijkheid. Elke vrijwilliger die nog groen achter de oren is, wordt hartelijk uitgenodigd op de introductiecursus. Wie? Wat? En hoe? Het wordt op deze cursus zo klaar als een klontje.

De dag begint goed: met een koffie in de ene hand en een koekje in de andere kijkt iedereen op zijn gemak de zaal eens rond. Hier en daar een bekend gezicht, onwennig schuifelend worden de eerste contacten gelegd, regelmatig klinkt er een lach.

De naam van de cursus liegt er niet om: “introductiedagen” – en introduceren zullen ze. De vrijwilligers aan elkaar, en Digidak aan de vrijwilligers. Geen tijd te verliezen dus: het startschot wordt dan ook snel gegeven door de gepassioneerde begeleidster.

Alle nieuwe vrijwilligers die mee hun schouders willen zetten onder Digidak, worden steevast uitgenodigd op deze introductiecursus. De cursus stoomt hen klaar voor de rol van lesgever en/of begeleider van de (gratis) computerinitiaties die Digidak organiseert. Mensen van allerlei soorten en maten ontmoeten elkaar hier. De verschillen kunnen niet groter zijn – en tegelijkertijd is de gelijkenis frappant: dit hoopje altruïsten wil mensen helpen. En graag meteen.

Iedereen heeft recht op kennis van computer en internet.

Er wordt gesproken over passies, over ambities, over gezin en over werk. Levensverhalen worden gedeeld, reacties worden gegeven. Maar steeds met een knipoog, steeds met een lach. “Ik wil andere mensen helpen.”– “Ik wil wat meer onder de mensen komen.” – “Ik wil mijn kennis delen.” De redenen zijn divers, het doel is duidelijk: de digitale kloof, die moet dicht – en snel een beetje. Want iedereen heeft recht op kennis van computer en internet. En wie die kennis al heeft, kan die delen.

Het is hier dat Digidak ten tonele verschijnt. In 2003 zag dit project het levenslicht en vandaag de dag is het uitgegroeid tot het grootste initiatief in haar genre in Vlaanderen: ruim 200 vrijwilligers zetten zich dag na dag in om het aantal digibeten in onze samenleving te verkleinen. Via initiaties – laagdrempelige computerlessen – en vrije inlopen – momenten waarop cursisten vrij kunnen komen oefenen – begeleiden de vrijwilligers de digibeten doorheen het labyrint dat de virtuele wereld voor hen is. Met de Digidak-missie voor ogen en een uitgebreide dosis geduld op zak, bewijst deze troep enthousiastelingen de samenleving een digitale dienst.

Het tempo van de traagste is het tempo van de groep.

Digidak heeft een hart voor mensen en een oog voor strategie. De begeleidster legt er tijdens de opleiding meermaals de nadruk op dat zowel de vrijwilligers als de bezoekers zich goed in hun vel moeten voelen. Alleen op die manier kan die eerste stap naar computer en internet een succesverhaal worden. ‘Het tempo van de traagste is het tempo van de groep’ is een regel die hoog in het vaandel gedragen wordt en ‘Computerwegwijs’ is de cursus waarin het eerste digitale contact tussen cursist en computer gebeurt. Tijdens die eerste initiaties worden het toetsenbord en de muis onder de loep genomen en wordt er onder andere geleerd dat “de computer niet ontploft als je hem aanraakt”. De uitdaging voor de bezoekers is groot, en die van de vrijwilligers niet minder: “Ik heb meer gezweet dan die mensen zelf!” – aldus een vrijwilliger in alle eerlijkheid.

Via verschillende vaardigheidsspelen, informatieve introducties en zinvolle zelfreflectie ontdekken de vrijwilligers de ideale Digidak-lesgever in zichzelf. Assertiviteit, diversiteit en engagement zijn woorden die tijdens de introductiedagen allerminst worden geschuwd. Aan het einde van de rit zal deze nieuwe lading vrijwilligers weten wat hen te doen staat. In een vertrouwde sfeer zullen zij als het ware de broodkruimels strooien op het pad van de cursisten-digibeten, die zo hun weg naar computer en internet gaandeweg zullen ontdekken.

‘samen’ is een kernwoord

Eén ding is zeker: wie op deze introductiecursus vertoeft, heeft een hart voor mensen. ‘Samen’ is dan ook het kernwoord, de spil waarrond de Digidak-as draait. Digidak is een plaats waar je mens mag zijn, beter zelfs: móet zijn. “Het sociale in het hele Digidak-gebeuren is echt enorm groot”, benadrukt ook de begeleidster.

Maar waarom willen zij eigenlijk vrijwilliger zijn? “Ik wil mij nuttig maken” – “Ik wil mijn kennis doorgeven” – “Ik wil iets bijdragen aan onze samenleving” – “Ik moest van mijn vrouw want anders loop ik thuis onder de voet”. In alle serieusheid of met een kwinkslag: ieder heeft zo wel zijn eigen reden. Maar de vrijwilligers zijn het wel zonder twijfel over één ding eens: de dankbaarheid van de cursisten, die is overweldigend. En die wordt niet onder stoelen of banken gestoken: “En wanneer is de volgende cursus? En is die ook bij u?”