Digidak in cijfers

Enkele algemene cijfers over Digidak 2018-2019

Digidak bereikte van 2018 tot en met 2019 meer vrouwen dan mannen, de grootste leeftijdsgroep is die van 60 tot 79 jaar, de meeste mensen leren over het bestaan van Digidak via folders, affiches en de website, 12% van de bezoekers heeft geen diploma secundair. Verbetering in het registreren van gegevens met oog op evaluatie dringt zich op. Dit wordt meegenomen in de vernieuwing van het registratiesysteem.

Enkele cijfers over de Digidak-initiaties 2018-2019

In de periode 2018 – 2019 bereikte Digidak 66% vrouwen. Van de cursisten was 55% gepensioneerd, 10% werkend, 5% werkzoekend, 0,17% student. Mensen leren over de Digidak-initiaties via reclame (affiches, folders en de website) 38% – en via vrienden, familie en kennissen 25%. De meerderheid van de Digidak-cursisten heeft de leeftijd van 60 tot 79 jaar (69%). 74% van de Digidak-cursisten beschikt thuis over een computer. 30% van de Digidak-cursisten heeft een diploma secundair onderwijs, 27% beschikt over een diploma hoger onderwijs, 17% Digidak-cursisten beschikt niet over een diploma secundair onderwijs.

Enkele cijfers over de Digidak-vrije inloop 2018 – 2019

In de periode 2018 tot en met 2019 organiseerde Digidak 13.384 keer vrije inloop. Naar de vrije inloop kwamen 58% vrouwen en 41% mannen. Van hen waren 42% gepensioneerd, 9% werkenden, 8% werkzoekend, 13% student. De meerderheid van de bezoekers (69%) had een leeftijd van 60 tot 79 jaar. 66% beschikt thuis over een computer. 42% van de bezoekers van de vrije inloop beschikken over een diploma secundair onderwijs, 22% over een diploma hoger onderwijs en 22% beschikt niet over een diploma secundair onderwijs. Bezoekers geraken vooral bij tot bij de vrije inloop via vrienden, kennissen of familie (28%) en de hoofdreden om naar de vrije inloop te komen is om de computer en het internet te gebruiken.