Categorieën
COVID19 wat kan ik doen

Aanvraag tijdelijke werkloosheid

Om voor de periode van tijdelijke werkloosheid een vergoeding aan te vragen bij de RVA dien je een vereenvoudigde uitkeringsaanvraag tijdelijke werkloosheid te doen. De aanvraag hangt af van 2 situaties:

Je bent aangesloten bij een vakbond

Aangesloten bij het ABVV/ACOD: je kan de aanvraag online doen via de website

Aangesloten bij het ACV: je kan de aanvraag online doen via de website

Je bent niet aangesloten bij een vakbond

De aanvraag gebeurt via de Hulpkas voor Werkloosheid (HVW).

Je vult het document vereenvoudigde aangifte tijdelijke werkloosheid aan met je identiteitsgegevens. Het eerste vakje ‘in te vullen door de U.I.’ daar moet je niets invullen.
Bij redenen om dit formulier in te dienen, kruis je aan dat je tijdelijke werkloosheid aanvraagt. Vul vervolgens de startdatum in. Er wordt NIET gevraagd naar een einddatum, die moet je dan ook niet invullen. Ook wanneer je telkens een paar dagen per week tijdelijk werkloos bent, volstaat het enkel de begindatum in te vullen (de werkgever zorgt voor het doorgeven van de einddatum en / of de exacte dagen tijdelijke werkloosheid).
Vervolgens kies je de betaalwijze en kan je het document dateren en ondertekenen.
De Franstalige versie van de aangifte vind je hier.

Je kan het ingevulde document online terugsturen via het contactformulier op de website van de Hulpkas (keuze : tijdelijke werkloosheid wegens overmacht – Coronavirus) of per post naar de Hulpkas van jouw provincie.

De Hulpkas geeft mee dat de verwerkingstijd oploopt. De bevestigingsmail laat dus even op zich wachten.

English instructions

To apply for compensation from the RVA for the period of temporary unemployment, you must submit a simplified application for temporary unemployment. The application depends on 2 situations:

YOU ARE AFFILIATED WITH A trade UNION

Affiliated with the ABVV / ACOD: you can apply online via the website

Affiliated with the ACV: you can apply online via the website

YOU ARE NOT AFFILIATED WITH A trade UNION

The application is made via the Auxiliary Fund for Unemployment (HVW).

You fill in the document simplified declaration of temporary unemployment with your identity details. Leave the first box ‘in te vullen door de U.I.‘ open.
Tick the box at ‘redenen om dit formulier in te dienen‘. This means that you are applying for temporary unemployment. Then enter the start date of your temporary unemployment. You will NOT be asked for an end date, so you should not enter it. Even if you are temporarily unemployed for a few days a week, you only have to fill in the start date (the employer provides the end date and / or the exact days of temporary unemployment).
Then you choose the payment method and you can date and sign the document.
The French version of the declaration can be found here.

You can send in the completed document online via the contact form on the Hulpkas website (select: tijdelijke werkloosheid wegens overmacht – Coronavirus) or by post to the Hulpkas of your province.

The Hulpkas indicates that the processing time increases. The confirmation email therefore takes a while.