Categorieën
COVID19 wat kan ik doen

Aanvraag tijdelijke werkloosheid

Om voor de periode van tijdelijke werkloosheid een vergoeding aan te vragen bij de RVA dien je een vereenvoudigde uitkeringsaanvraag tijdelijke werkloosheid te doen. De aanvraag hangt af van 2 situaties:

Je bent aangesloten bij een vakbond

Aangesloten bij het ABVV/ACOD: je kan de aanvraag online doen via de website

Aangesloten bij het ACV: je kan de aanvraag online doen via de website

Je bent niet aangesloten bij een vakbond

De aanvraag gebeurt via de Hulpkas voor Werkloosheidsuitkeringen. Je kan de aanvraag online doen via de website.

English instructions

To apply for compensation from the RVA for the period of temporary unemployment, you must submit a simplified application for temporary unemployment. The application depends on 2 situations:

YOU ARE AFFILIATED WITH A trade UNION

Affiliated with the ABVV / ACOD: you can apply online via the website

Affiliated with the ACV: you can apply online via the website

YOU ARE NOT AFFILIATED WITH A trade UNION

The application is made via the Auxiliary Fund for Unemployment (HVW). You can apply via the website.