COVID-19

Wat kunnen we wél doen?


Vrijwilligersplatformen van steden en gemeenten

Hulpvragen en vrijwillig engagement worden aan elkaar gekoppeld. Klik op je gemeente en zie waar je terecht kan!