Categorieën
COVID19 wat kan ik doen

Online leren: lagere school

We gaan niet naar school, maar het leren stopt niet. Xnapda is een online videoplatform voor de lagere school met educatieve filmpjes. Leerinhoud van de vakken: wiskunde, taal, spelling, wereldoriëntatie en Frans.

Categorieën
COVID19 wat kan ik doen

Voorkom verspreiding

*disclaimer: hou je aan de federale maatregelen* Daarnaast: luister naar La nonna die uitlegt wat je kan doen om verspreiding van COVID-19 tegen te gaan. Of bekijk deze muzikale boodschap.

Categorieën
Fraude

Phishing: Coronavirus

Koop geen mondmaskers via onbetrouwbare websites of na een verdachte e-mail, wees op je hoede voor fake news (officiële info via https://www.info-coronavirus.be/nl/ ). Ja ook het snel om zich heen grijpende COVID-19 geeft fraudeurs aanleiding om op illegale wijze geldgewin na te jagen..

Lees de tips van Safeonweb en be safe (en verspreid naar kennissen en vrienden – een real life virus op de dool is al genoeg, daar moet niet nog een computervirus bij).

Categorieën
Fraude

Phishingtest

Elke dag worden er talloze mensen slachtoffer van valse mails. Met deze phishingmails probeert men je persoonlijke informatie of betaalgegevens buit te maken of je computer thuis of op het werk te besmetten met een virus.

Laat jij je snel vangen of ben je een kei in het herkennen wanneer je in het ootje genomen wordt? Doe de phishingtest!

Categorieën
Fraude

Meldpunt fraude

Het Meldpunt dient om meldingen of andere informatie te ontvangen van particulieren of ondernemingen, om oplichting, bedrog, fraude en illegale handelspraktijken te bestrijden.

Het meldpunt is geen dienst voor noodoproepen en beschikt niet over een 24u/24 7 dagen/7 permanentie.

Het Meldpunt is een samenwerkingsverband van het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen, het Federaal Agentschap voor Geneesmiddelen en Gezondheidsproducten, de Sociale Inlichtingen- en Opsporingsdienst (SIOD), de Federale Politie, de FOD Financiën en de FOD Economie.

Categorieën
Fraude

POGING TOT PHISHING

FRAUDULEUZE SMS’EN IN NAAM VAN DE FOD FINANCIËN IN OMLOOP

Datum:24 januari 2020

De FOD Financiën waarschuwt voor frauduleuze sms’en die recent de ronde doen. Daarin vraagt men u om een zogezegde schuld aan de FOD Financiën af te lossen.

Ga nooit in op dat soort vragen! De FOD Financiën zal u nooit per sms vragen om een betaling te doen!

Een betaling doen aan de FOD Financiën kan alleen op de volgende manieren:

  1. online via MyMinfin
  2. via een overschrijving naar een van onze officiële rekeningen met de volgende structuur BEXX 6792 XXXX XXXX
  3. in een van de FOD FInanciën Infocenters
Categorieën
Digidak nieuws

COVID-19 — UPDATE

Verschillende organisaties kiezen ervoor om bijeenkomsten en evenementen uit te stellen. Bij Digidak zien we er op zich geen reden toe om initiaties en vrije inlopen op te schorten. Ben je ziekerig, blijf dan best thuis. Maar voel je je goed, kom dan gerust naar de initiatie / de vrije inloop en was een keer extra je handen. Wij houden alvast ons ict-materiaal proper (zoals steeds).

We passen ons aan aan onze vrijwillige lesgevers en begeleiders en de instructies van onze peterorganisaties: wanneer een bibliotheek / lokaal dienstencentrum / school / .. sluit en doorgeeft dat er ook geen Digidak kan doorgaan, dan schorten we de geplande werking op. Deze instructies komen druppelsgewijs bij ons binnen. Gaan er initiaties niet door? Dan worden de cursisten verwittigd.

Hou de website in het oog voor de meest up to date informatie. We excuseren ons alvast voor het ongemak.

De introductiecursus voor nieuwe vrijwilligers gaat deze vrijdag, 13 maart, in Turnhout niet door. We plannen deze opnieuw in en houden je op de hoogte!

Categorieën
Digidak nieuws

Waarschuwing voor digitale kloof

Professor Lieven De Marez (UGent/Imec), die al meer dan tien jaar onderzoek doet naar het media- en technologiegebruik van Vlamingen waarschuwt in De Morgen (20/2/2020) voor de digitale kloof.

Uit de nieuwste Digimeter, het jaarlijkse onderzoek van UGent en Imec bij 2.754 Vlamingen, blijkt dat 9 op de 10 Vlamingen beschikken over een smartphone. We gebruiken deze ook steeds meer en intenser. Gebruik van digitale media en aanhoudende verbondenheid via internet staat echter niet garant voor sterke digitale vaardigheden.

De Marez stelt dat digitale innovatie in golven verloopt.

“Golf één is de komst van het internet, golf twee is de doorbraak van de smartphone, nadien arriveert het internet der dingen, waarin we ongeveer alles met het internet verbinden, en we eindigen in theorie in een wereld vol artificieel intelligente software en robots.”

DM 20/2/2020

De Marez is er niet van overtuigd dat we klaar zijn voor de volgende twee innovatiegolven: het internet der dingen en artificiële intelligentie. Waarom? Dat heeft te maken met hoe we de eerste 2 golven hebben ervaren (de komst van het internet en de doorbraak van de smartphone). Uit de eerste 2 golven leerden we immers dat hoe meer we technologie gebruiken, hoe meer we te maken krijgen met moeilijke vragen.

“Kunnen we nieuwsberichten op onze smartphone vertrouwen? Iets meer dan de helft van de Vlamingen maakt zich zorgen over de impact van valse berichtgeving. Hoe houden we die opdringerige smartphone wat in bedwang? Bijna een derde van de Vlamingen worstelt met de afhankelijkheid van de smartphone. Waarom krijgen we elke keer weer die cookiemeldingen te zien? Zes op de tien Vlamingen zijn bezorgd om zijn onlineprivacy.”

DM 20/2/2020

Met andere woorden: het gevoel van digitale onveiligheid stijgt samen met het stijgende gebruik van digitale toepassingen. Bij Digidak pikken we deze signalen op. We houden een vinger aan de pols en versterken mensen in de basis digitale vaardigheden waar we vandaag de dag niet omheen kunnen. Dit doen we steeds vanuit gebruiksnut, op het tempo van de lerende en op maat van wat je in je dagelijkse leven kan gebruiken. Kritisch denken is daarbij één van de 21e-eeuwse vaardigheden waar we vanzelfsprekend aandacht aan schenken.

Categorieën
Digidak nieuws

Intracto steunt Digidak

Fijn nieuws! Intracto steunt de Digidak-wering. Wat is Intracto? Intracto is een digital agency dat ondernemingen helpt een competitief voordeel te ontwikkelen in een wereld die steeds in beweging is.

Het in Herentals gelegen digitaal bureau combineert expertise met creativiteit. Digidak en Intracto vinden elkaar in de gezamenlijke doelstelling om iedereen digitaal mee te krijgen: ook ouderen, kansarme kids en leerkrachten.

Vol enthousiasme zetten we onze schouders onder dit versterkte gemeenschappelijke engagement! Want bij Digidak weten we maar al te goed: de digitale kloof overbruggen dat doen wij niet alleen. Dat doen we samen: met vrijwilligers, met peterorganisaties, met steden en gemeenten, en nu ook met Intracto.

Dankzij deze steun kunnen we nóg beter inzetten op laagdrempelig aanbod, toegankelijke inhoud, kwalitatief lesmateriaal. Stay tuned!