Current Size: 100%

Vorming Online Privacy

Vanuit SPK worden jaarlijks een aantal vormingen voor begeleiders van digidak voorzien. Op die manier willen wij onze begeleiders ondersteunen in hun dagelijkse werking. Meer en meer komen er binnen digidak vragen over veiligheid. In de pers verschijnen vaak verontrustende berichten en vanuit digidak is het onze taak om de bezoekers voldoende te informeren en op een verantwoorde manier te leren omgaan met het internet.

Op 30 maart kwam gastspreker Bavo Van den Heuvel onze vrijwilligers inleiden in dit thema. Met een lezing over online privacy werden onze begeleiders op weg geholpen. Op 14 april hervatten we deze lezing zodat alle digidak-begeleiders de kans krijgen om aanwezig te zijn.

 

De volgende digidak-vorming staat gepland voor 22 juni. Dan houden wij onze jaarlijkse vormingsdag, waarbij onze begeleiders de keuze hebben uit tal van workshops en lezingen.