Current Size: 100%

Onderteken het memorandum e-inclusie

Het E-inclusieplatform is een samenwerkingsverband van 14 landelijke en lokale organisaties en diensten die zich inzetten om e-inclusie te bevorderen. Via dit platform willen deze organisaties een stem geven aan e-inclusie in Vlaanderen.

Op 1 oktober 2014 stelden de leden van dit platform hun memorandum met aanbevelingen m.b.t. het thema e-inclusie voor. Het memorandum wijst op een aantal specifieke uitdagingen waar wij als digidak volledig achter kunnen staan, nl:

-          Blijvende aandacht voor toegang, vorming en begeleiding

-          Afstemming van verschillende beleidsniveau’s specifiek met betrekking tot OCR’s (Openbare computerruimtes)

-          Aandacht voor diverse e-diensten

-          Aandacht voor personen met een functiebeperking

-          E-inclusie binnen een wijzigend hulpverleningslandschap

Het e-inclusieplatform doet nu een oproep aan lokale en landelijke organisaties en aan individuen om het memorandum mee te onderschrijven.
Onderteken hier het memorandum en geef zo je stem aan een e-inclusieve samenleving.