Current Size: 100%

Ilse Mariën en Sara Van Damme lanceerden met trots hun boek “Allemaal Digitaal”.

Het boek "Allemaal Digitaal" is opgebouwd rond 7 bouwblokken voor e-inclusie en brengt per bouwblok telkens twee sterke praktijkvoorbeelden aan, één van een lokale overheid en één van een socio-culturele organisatie of publieke instelling. Digidak komt in het boek aan bod als een sterk praktijkvoorbeeld van een openbare computerruimte. 

De doelgroep van “Allemaal Digitaal” zijn beleidsmakers en verantwoordelijken uit lokale besturen, bibliotheken, cultuur- en gemeenschapscentra, sociale diensten, sociaal – culturele organisaties, CAW’s, … en ieder die actief inzet op e-inclusie. 

Met dit boek willen de auteurs een overzicht brengen van een aantal sterke e-inclusiepraktijken in Vlaanderen. Het eerste hoofdstuk licht de meest recente inzichten uit wetenschappelijk onderzoek in Vlaanderen toe. Het gaat dieper in op de noodzaak van een brede visie op e-inclusie. Daarnaast biedt het hoofdstuk een diepgaand inzicht in de nieuwe risicogroepen van digitale uitsluiting en van de zeven verschillende bouwblokken die nodig zijn om een structureel en duurzaam e-inclusiebeleid uit te bouwen. Tot slot gaat het besluit van dit boek dieper in op de visie en prioriteiten van het Begeleid Digitaal-project van de Vlaamse overheid en worden er concrete acties en aanbevelingen voor de toekomst geformuleerd.

Tijdens de boeklancering/studiedag van 28 november 2016, kon men met elk van deze praktijken kennismaken en kreeg men de nieuwste inzichten uit huidig onderzoek mee. Naast een aantal sprekers van de Vlaamse en federale overheid rond het e-inclusiebeleid, Mediawijs en de beide auteurs werden alle in het boek opgenomen praktijkvoorbeelden daar toegelicht tijdens een aantal workshops! Rita Lenaerts en Johan Jacobs kregen dan ook de kans om trots de digidakwerking toe te lichten aan het geïnteresseerde publiek. 

Meer info over het boek waar je het tevens kan bestellen, vind je hier: http://iturl.nl/sndG8tF

Boek Allemaal Digitaal Ilse Mariën en Sara Van Damme