Current Size: 100%

Digidak op beurs 40 jaar OCMW te Brussel

Digidak nam op 15 december deel aan de viering van 40 jaar OCMW te Brussel. Naast de vele interessante sprekers was er ook een uitgebreide beurs met organisaties die zich richten naar mensen in armoede. Digidak bemande daar een beursstand om het aanbod van laagdrempelige ICT opleidingen te promoten aan beleidsverantwoordelijken van gemeentes.

Bezoekers van de beurs werden aangesproken met de vraag hoeveel procent van de inwoners van hun gemeente er in armoede leven. Voor Vlaanderen schommelt dit rond de 11% maar per gemeente kan dit hard uiteenlopen van enkele procenten tot bijna 40%. Sommigen konden dit vrij goed inschatten voor hun gemeente, voor anderen was het eerder natte vingerwerk. Wel was iedereen ermee akkoord dat ICT een meerwaarde betekent binnen de doelstellingen van e-inclusie en dat mensen in armoede laagdrempelige ondersteuning nodig hebben bij het verwerven van de nodige ICT vaardigheden. Ook vonden de meesten dat er in hun gemeente nog onvoldoende aanbod is aan laagdrempelige ICT opleidingen. Voor digidak blijft er dus zeker nog werk aan de winkel.