Current Size: 100%

Digidak ondersteunt lokale besturen in het verkleinen van de digitale kloof

De wereld wordt in snel tempo meer en meer digitaal. Iedereen komt voor de uitdaging te staan daar op een gepaste manier mee om te gaan. Dit is zo voor individuen, maar zeker ook voor lokale besturen. Langs de ene kant is er een stevige push om als bestuur zo snel mogelijk te digitaliseren. Anderzijds mogen we niet uit het oog verliezen dat digitalisering zorgt voor versterking van bestaande ongelijkheden  en nieuwe ongelijkheden in het leven roept. Hoe verhoudt dit zich tot de sociale cohesie in steden en gemeenten? Wat kan een lokaal bestuur doen om ervoor te zorgen dat er geen burgers uit de boot vallen? Hoe kan Digidak de digitale zelfredzaamheid versterken en ondersteunen?

Digidak vertaalde de eigen contextanalyse naar een inspiratienota voor lokale besturen. Vanuit onze werking pikken we signalen op die wijzen op de impact die digitalisering heeft op de samenleving. In de inspiratienota vind je cijfers en kerngegevens die deze impact duiden. Aandachtspunten, adviezen en aanbod vanuit de werkingen van Blenders staan aangeduid in gekleurde kaders. Je kan tevens de licht verteerbare snippet versie raadplegen, zo krijg je de essentie mee zonder al te veel pagina's te moeten verslinden. Enkel in de schoot van de warme dynamiek tussen vrijwilligers, bezorgde burgers, lokale besturen en patnerorganisaties kunnen we de klus klaren om zo veel mogelijk mensen te versterken in hun (digitale) zelfredzaamheid!