Current Size: 100%

Ik wil helpen

Ook jij kunt digidak helpen en zo actief meewerken aan e-inclusie voor iedereen.

 

Word vriend van digidak

De Vrienden van digidak helpen financieel bij het verwezenlijken van de doelstellingen van het project.  De giften van de vrienden worden gebruikt voor de verdere uitbouw van het project, met aandacht voor verschillende kansengroepen. Hoe? Aansluiten bij de Vrienden van digidak kan door een schenking te doen op de rekening van de Koning Boudewijnstichting, Bank van de Post BE10 0000 0000 0404 mét vermelding 013/1080/00020. Giften vanaf €40 zijn fiscaal aftrekbaar. Het attest hiervoor wordt door de Koning Boudewijnstichting afgeleverd.

Word digidak-begeleider

  • Jordy Nuyts

    begeleider digidak Vorselaar
    ‘Je doet zoiets dan wel gratis, maar wat je terug krijgt van de mensen, de waardering en de dankbaarheid, is onbetaalbaar.’

Help anderen

Het 'This is IT' project was een 36 maanden lopend initiatief van 2012 tot en met 2014. Gesteund door de Europese Commissie kreeg Digidak de kans om in het kader van het Lifelong Learning Framework good practices uit te wisselen met verschillende stakeholders doorheen Europa. Het werd ontwikkeld door een transnationaal consortium van elf gespecialiseerde actoren uit Griekenland, Noorwegen, België, Polen, Turkije, Zwitserland en Litouwen.

Wil je graag samen met Digidak een innovatief project opzetten? Zie jij kansen tot wederzijdse versterking in het wegwerken van leerdrempels, het versterken van netwerken, het inzetten op (digitale) attitude en het faciliteren van ontmoeting? Neem dan zeker contact op, Digidak kijkt steeds uit naar gedragen engagement!

Met voorstellen voor samenwerkingen in binnen- en buitenland, contacteer artemis.kubala@blenders.be 

 

Ik ben digidak begeleider

De begeleiders van digidak krijgen toegang tot het digidak-expertisenetwerk. Door in te loggen, kunnen zij het cursusmateriaal van digidak raadplegen, de kalender van hun locatie bekijken en het registratiesysteem gebruiken.

Inloggen